Home » Thuật ngữ » Vải nỉ là gì? đặc tính và các ứng dụng của vải nỉ trong đời sống