Home » Thuật ngữ » Vải nhung là gì? Ứng dụng của vải nhung trong cuộc sống