Home » Thuật ngữ » Vải gấm tơ tằm là gì? Ứng dụng của vải gấm trong cuộc sống